Advokatmekling i Bergen

Spar tid og penger ved å løse konflikten uten en rettssak.

Hvorfor bør du unngå en rettssak?

Det er mange grunner til at du ikke ønsker en rettssak.

En rettssak tar ofte lang tid å komme gjennom. I Hordaland kan du måtte vente lenge på å få saken opp i retten, og selv om du “vinner”, kan motparten anke saken slik at du må gjennom det hele en gang til.

I verste fall en rettssak ta flere år, og gjør det vanskelig for både deg og barna å komme videre. Dette kan fort føre til at du blir stående i en slags skyttergravstilling hvor ingen egentlig vinner, og begge taper både tid og penger.

Advokatmekling gjør at du kommer deg ut av dette hurtigere ved å bringe dere sammen til forhandlingsbordet, før det er for sent å gå tilbake.

Hva er advokatmekling?

Gjennom advokatmekling får dere en nøytral felles advokat som veileder dere gjennom de ulike juridiske spørsmål steg for steg.

Målet er å komme frem til en felles avtale hvor vi løser konflikten en gang for alle, uten at konflikten eskalerer til en lang og slitsom rettssak.

Klarer vi å få til en funksjonell dialog her, unngår vi også at dette blir en strid som tærer på familien i lang tid.

Advokatmekling kan derfor være spesielt gunstig i saker som omhandler barn og familiemedlemmer, siden dere ofte vil ha litt med hverandre å gjøre også etter konflikten.

4 fordeler med å unngå en rettssak ved mekling:


1. Få en hurtig løsning på saken

I motsetning til en rettssak hvor det kan ta et helt år å bli ferdig med saken (…eller enda lenger dersom saken blir anket), kan vi med mekling ofte få til en avtale på noen få dager.

På den måten får dere avsluttet konflikten en gang for alle, og begynne å se fremover mot bedre tider.

2. Spar (veldig mye) penger

En rettssak kan føre til en utgift på hundretusener av kroner, og dersom saken tapes kan man også bli dømt til betale motpartens saksomkostninger.

Det er langt rimeligere å betale noen tusen gjennom mekling for å få saken avgjort, enn å gå veien om en langtekkelig rettssak.

3. Få til en avtale begge kan leve med

I en rettssak vil en domstol og lovverket føre en dom mot en av partene. Det vil oppstå en vinner, og taper uten at det løser konflikten. I tillegg kan saken komme opp igjen og igjen.

Med mekling får du og den du har en konflikt med selv mulighet til å komme frem til en enighet slik at begge vil føle dere mer komfortable med avtalen dere inngår.

4. Du blir ikke styrt av en domstol

Når saken eskalerer til en domstol, vil hele saken dømmes utifra lovverket, og du risikerer at de personlige ting bare du vet om ikke blir tatt hensyn til.

Gjennom mekling får dere begge mulighet til å avtale noe som ikke bare tar hensyn til loven – men også relasjoner og personlige aspekter.

Vår erfaring tilsier at der mennesker blir hørt, og får sett på alle sider av saken – kan varige avtaler bli gjort slik at alle parter kan gå videre.

Hva om motparten er manipulerende?

Vær observant på at alt jeg skriver her forutsetter at den du har en konflikt med er en normalt resonnerende person som ønsker en løsning.

Hvis den du forhandler med har personlighetsavvik som medfører at han/hun uansett ikke klarer å erkjenne i seg selv hva som er til det beste, vil advokatmekling være uegnet.

I slike tilfeller kreves en mer spesialtilpasset tilnærming. Er du i tvil om hvilken situasjon du er i, skriv en melding til meg her.

Slik fungerer advokatmekling

For å forhøre deg om advokatmekling, fyller du ut skjemaet nederst på siden, og forteller kort om situasjonen du opplever.

Jeg vil så ta kontakt for å invitere begge parter til et felles møte i våre lokaler i Bergen.

I møtet representerer jeg begge parter samtidig, og har som oppgave å ivareta begges interesser. Det betyr at jeg aldri vil kunne velge parti i saken, og har som oppgave å forholde meg nøytral og upartisk i forhandlingene.

Begge parter vil bli hørt og lyttet til

I møtet setter vi av tid til å høre på begge to. Når jeg hører på deg, må den andre sitte stille og lytte. Deretter setter jeg av like mye tid og fokus på den andre – for å få opplyst og hørt saken fra begge sider.

I denne prosessen stiller jeg veiledende spørsmål som jeg vet er relevante for saken dere står i, og lar begge parter dele sitt syn på de ulike sider konflikten er bygget på.

Gjennom en åpen samtale bruker jeg min juridiske erfaring til å stille utdypende spørsmål til hver av dere, slik at dere inne i dere selv ser hva det juridiske svaret er helt naturlig.

Når to personer finner svaret via egne resonnementer, kommer oftest løsningen i saken relativt raskt. Av den grunn kan jeg si at advokatmekling kan fremstå som en blanding av psykologi og juss.

Advokatmekleren møter deg og den andre med åpenhet, nøytralitet, og hjelper dere til selv å finne svaret via veiledende juridiske spørsmål.

Vil mekling hjelpe i din situasjon?

Fortell litt om din situasjon, så vil en av våre advokater svare deg snarest.

Hvilke saker er egnet for advokatmekling?

Advokatmekling er spesielt gunstig i saker som gjelder barn, og spørsmålet om samvær og fast bosted.

I slike saker kan en rettssak gjøre forholdet mellom foreldre nært sagt uhelbredelig, og bli svært belastende for barna i ettertid.

En mekler kan i slike situasjoner lette på trykket ved tre inn som en nøytral tredjepart, og hjelpe til med å opplyse saken fra et juridisk perspektiv slik at vi sammen kan finne frem til en løsning.

På den måten sparer vi alle for de store kostnadene en rettssak ville medført, samtidig som vi skjermer barna for unødvendig konflikt.

Andre saker hvor advokatmekling er en effektiv løsning:

 • Arveoppgjør med uenighet mellom familiemedlemmer
 • Konflikt om verdier og eiendeler ved en skilsmisse
 • Samvær, omsorgsrett, og fast bosted for barn
 • Tvister om barnebidrag, og foreldreansvar
 • Skifteoppgjør

Vanlige spørsmål og svar rundt advokatmekling

Hva om motparten er manipulerende?
I tilfeller hvor du har en motpart som er manipulerende, og ikke evner å kommunisere frem mot en løsning. I slike situasjoner bør du unngå direkte kontakt, og i stedet lage en mer spesialtilpasset plan sammen med din advokat.
Hva koster advokatmekling?
Som i alle juridiske konflikter, avhenger kostnaden av hvor komplisert og tidkrevende prosessen frem mot en løsning er. Mekling gir imidlertid langt raskere løsninger, og er derfor oftest den rimeligste veien for å avslutte en konflikt. En rettssak er en langt mer tidkrevende prosess, og kostnadene blir derfor langt større.
Hvem betaler for meklingen?

Det vanlige er at dere deler kostnadene 50/50. På den måten er begge like investert i meklingen, samtidig som dere reduserer hvor mye hver av dere betaler. Dette vil bli avtalt i første møte.

I noen tilfeller har du også krav på fri rettshjelp, og du vil da få utgiftene helt eller delvis dekket av staten.

Kan jeg få fri rettshjelp ved advokatmekling?

Ja, dersom du kvalifiserer for fri rettshjelp, gjelder de samme regler som i alle andre saker.

Du kan sjekke om du kvalifiserer ved å fylle ut søknadsskjemaet for fri rettshjelp.

Har du andre spørsmål om mekling med advokat som ikke er besvart? Send oss en melding her.

Avtal et meklingsmøte

Du kan her stille et spørsmål, eller bestille en konsultasjon for å se om mekling vil hjelpe i din situasjon.

Vi svarer deg senest innen 1 arbeidsdag.
  Bergen Familieadvokat

  Bergen Familieadvokat er et lokalt advokatfirma i Bergen, spesialisert på å løse saker som omhandler barn, samliv, arv og familie.

  [email protected]
  Strandkaien 18, 5013 Bergen
  +47 90 70 70 10

  SOSIALE MEDIER

  Copyright © Bergen Familie Advokat AS

  Org.nr 990 516 308 MVA