Snakk med oss om dine rettigheter etter et samlivsbrudd

Din advokat vil avklare alle dine rettigheter, og hjelpe deg lage en en plan for samvær og foreldreansvar etter bruddet.

Kontakt oss

La oss ta hånd om det praktiske, slik at du kan komme deg videre etter bruddet.

Skjermer barna fra urolighet og konflikt

Få det du har krav på av verdier og eiendeler

w

Unngå krangling med erfaren megler

Med flere kompliserte lover og rettigheter er det lett å trå feil, og har du først inngått en dårlig avtale kan det koste deg mye.

Her er noe av det du må passe på:

Det er spesielt viktig med advokat ved samlivsbrudd dersom

 • Det er store verdier å fordele.
 • Du er usikker på hva du har rett på av verdier, hus, bil og eiendeler.
 • Du trenger hjelp til å snakke med din partner.
 • Dere har barn sammen, og ønsker å beskytte dem fra konflikter og stress.

Rettferdig fordeling av verdier

Ved samlivsbrudd er det store verdier som skal fordeles. Hus, hytte, bil og eiendom skal deles, og det kan bli vanskelig å bli enige om fordelingen. Dårlige avtaler og feiltrinn her vil kunne koste deg svært mye i fremtiden.

Retten til å bo i hjemmet

Mange overser muligheten for å fortsette å bo i eget hjem også etter bruddet. Får du foreldreomsorgen er det stor sjanse for at du også kan få lov til å bo i familiehjemmet også etter bruddet.

Omsorg og bosted for barna

Viktigere enn penger og eiendom, er dine aller kjæreste. Hvem som nå får bestemme i barnas liv – samt hvor barna skal bo, og hvor ofte hver foreldre får se sine barn er spørsmål vi hjelper deg med, uten at det går ut over barnas hverdag.

Deling av gjeld og utgifter

Samtidig som felles formue skal fordeles, har dere også gjeld og fellesutgifter som må deles. Din advokat vil hjelpe deg slik at du ikke blir stående med for mye gjeld i forhold til de verdier du mottar.

Rettferdig fordeling av verdier

Midt oppi vanskelige følelser, og det å skulle ta hensyn til barn, kan det være svært vanskelig å bli enige om fordeling av verdier. Dette kan gjelde for eksempel hus, innbo, bil, båt, penger, ol.

Her er det viktig å ikke la seg overkjøre. Lovverket regulerer dine rettigheter i et oppgjør.

Våre advokater tar byrden av verdiberegning, og forhandlinger med din partner for deg, slik at du hurtig kan komme frem til gode avtaler.

Forhandle frem avtaler for omsorgsrett og barnefordeling

Når dere nå flytter fra hverandre, er det viktigste i verden å sørge for at barnas fremtid blir avklart så fort som mulig.

For deg som foreldre handler det om retten til å velge hvor barna skal gå på skole eller barnehage, eller andre forhold som påvirker barnas oppdragelse etter bruddet.

Uten gode avtaler om omsorg, samvær og ansvarsfordeling – kan du miste myndigheten til å påvirke barnets oppvekst.

Ungå krangling og konflikter med megling

I en tid preget av sterke følelser og usikkerhet rundt fremtiden, kan det å bruke en advokat til å megle mellom deg og din partner være virkelig befriende.

Med store tema som foreldrerett og deling av felles verdier kan det ta mange år å bli ferdig.

Våre meglere rydder opp i prosessen, og finner frem til avtaler for deg så du slipper den vonde kranglingen når dere ikke blir enige.

«I Bergen Familieadvokat blir du forstått og lyttet til. De som jobber der er imøtekommende, og det er stor takhøyde. Det er også lett å komme i kontakt med de som jobber der, og de ringer opp igjen kort tid etter henvendelser. Jeg har ikke noe annet å si enn positive erfaringer med Bergen Familieadvokat.»

Ingrid Fossberg

10. Januar 2018, Bergen

Hvorfor bruke en advokat ved samlivbrudd?

Med utallige komplekse vurderinger, og et regelverk som er vanskelig å tolke, kan et samlivsbrudd bli en svært kostbar opplevelse.

Kontakt oss så snart som mulig i forbindelse med bruddet, slik at vi kan hjelpe deg med å finne frem til gode løsninger.

N

La din advokat stå for dine rettigheter, og sikre deg de verdier og eiendeler du har krav.

N
Skjerme barn fra åpen konflikt mellom foreldre ved å la advokaten ta mye av byrden for deg.
N

Lage gode avtaler for deg rundt omsorgsrett, uten å belaste barna for unødvendig stress.

N

Passe på at alle dokumenter og signaturer blir gjennomført på gyldig måte så at du ikke blir lurt.

Slik får du hjelp gjennom ett samlivsbrudd

1. Fyll inn skjemaet

Fyll inn skjemaet her på siden, og fortell kort hva som har skjedd til nå.

2. Snakk med vår rådgiver

Sammen med din advokat lager vi en plan for hvordan vi best får til en avtale om barn og verdier i din situasjon.

3. Endelig bofordelingsavtale

Til slutt vil du få en skriftlig nedtegnelse av hva hver part skal ha, slik at du får en endelig konklusjon i oppgjøret.

Trenger du hjelp?

Bruk skjemaet, og fortell oss litt om din situasjon. En advokat vil se over sin sak, og svare deg snarest med en tilbakemelding på dine muligheter i saken.
  Bergen Familieadvokat

  Bergen Familieadvokat er et lokalt advokatfirma i Bergen, spesialisert på å løse saker som omhandler barn, samliv, arv og familie.

  [email protected]
  Strandkaien 18, 5013 Bergen
  +47 90 70 70 10

  SOSIALE MEDIER

  Copyright © Bergen Familie Advokat AS

  Org.nr 990 516 308 MVA