Få det du krav på i skilsmissen

Etter mange års samliv, felles økonomi, eiendom og barn, kan oppgjøret fort bli veldig betent.

Våre advokater hjelper deg sikre gode avtaler i oppgjøret, slik at du kan fokusere på fremtiden.

Bestill time med advokat

Veien frem til en ryddig og konfliktfri skilsmisse.

En skilsmisse er en tung opplevelse. Midt oppi alle følelser, hensyn til barna, og tanker om fremtiden, skal dere også fordele verdier, eiendeler og gjeld. Avgjørelsene dere fatter, kan ha store konsekvenser for både deg og barna.

Samtidig har du en rekke viktige spørsmål som må avklares:

  • Hvem får hva av verdier som hus, bil, og bolig?
  • Hvor skal barna bo, og hvem får ha hovedansvaret?
  • Hvordan skjermer du barna fra belastning og konflikt?
  • Kan du få økonomiske bidrag i etterkant?
  • Hvordan fordeles verdier og eiendeler?

Med et sterke meninger hos begge parter, og et komplisert lovverk, kan skilsmisser fort dra ut i langtekkelige konflikter – og mange velger å akseptere dårlige avtaler bare for å bli ferdig. 

Det trenger ikke være slik, og med litt hjelp kan mye løses.

Hos oss vil du møte advokater som har vært med på å hjelpe mennesker ut av skilsmisser før, og som står ved din side i prosessen frem til et ryddig oppgjør. 

Med megling og advokathjelp sikrer vi dine rettigheter i oppgjøret. Vi bistår det med å løse dine juridiske problemer på en ryddig måte, slik at barna skjermes for konflikten bruddet medfører.

Dette du får hjelp til hos oss

1. Foreldrerett og omsorg for barna

Viktigere enn penger og eiendom, er dine aller kjæreste. I skilsmissen skal det avgjøres hvem som har rett til å bestemme i barnets liv – hvordan omsorgen for barna skal fordeles, og hvor mye de skal være hos hver av foreldrene.

3. Gunstig fordeling av alle verdier

I en skilsmisse er det store verdier som skal fordeles. Hus, hytte, bil og eiendom skal deles, og det kan bli vanskelig å bli enige om verdien på alt. Dårlige avtaler og feiltrinn her vil kunne koste deg svært mye i fremtiden.

2. Deling av gjeld og utgifter

Samtidig som felles formue skal fordeles, har dere også gjeld og fellesutgifter som må deles. Din advokat vil hjelpe deg slik at du ikke blir stående med for mye gjeld i forhold til de verdier du mottar.

3. Retten til å bo i hjemmet

Mange overser muligheten for å fortsette å bo i eget hjem også etter skilsmissen. Får du foreldreomsorgen er det stor sjanse for at du også kan få lov til å bo i familiehjemmet også etter skilsmissen.

Få det du har krav på av eiendeler, og verdier

Er det store verdier i hus, bil, penger og andre eiendeler, kan det være svært vanskelig å bli enig om fordelingen.

Her er det viktig å ikke la seg overkjøre. Ekteskapsloven gir deg  rettigheter i oppgjøret, uavhengig av økonomi.

Hos oss beregner vi verdiene i oppgjøret for deg, og bistår deg i samtaler slik at du ikke gjør noen feil. På den måten kan vi komme frem til gode avtaler dere i mellom.

Skjerm barna fra urolighet og konflikt

Når foreldre skilles eller flytter fra hverandre, må vi ta sært godt vare på barna slik at de føler seg trygge og ivaretatt.

For deg som forelder handler det om retten til å velge hvor barna skal gå på skole eller barnehage, og hvem av dere som får tar avgjørelser som påvirker barnas oppdragelse etter skilsmissen.

Mister du foreldreansvaret, mister du myndigheten til å påvirke barnets oppvekst – og dette er derfor et svært viktig tema i skilsmissen.

Unngå krangling gjennom megling

Å bruke en advokat til å megle mellom deg og din partner kan være veldig befriende.

Med store tema som foreldrerett og deling av felles verdier kan det ta mange år å bli ferdig med en skilsmisse uten profesjonell hjelp.

Din megler vil forhandle med din partner for deg, og finne frem til gode avtaler slik at du slipper den vonde kranglingen når dere ikke blir enige.

» I Bergen Familieadvokat blir du forstått og lyttet til. De som jobber der er imøtekommende, og det er stor takhøyde. Det er også lett å komme i kontakt med de som jobber der, og de ringer opp igjen kort tid etter henvendelser. Jeg har ikke noe annet å si enn positive erfaringer med Bergen Familieadvokat. «

Ingrid Fossberg

10. Januar 2018, Bergen

Hvorfor bruke en skilsmisseadvokat?

Med uttallige komplekse vurderinger, og et regelverk som er vanskelig å tolke, kan skilsmisser bli svært kostbare opplevelser.

Rådfør deg med advokat så snart som mulig, så hjelper vi deg finne frem til gode avtaler.

N

Vi beskytter dine rettigheter, og sikrer deg de verdier og eiendeler du har krav på.

N

Skjermer barn fra åpen konflikt mellom foreldre ved å la advokaten styre samtalen utenfor hjemmet.

N

Lage gode avtaler rundt omsorgsrett og foreldrerett, uten å belaste barna for unødvendig stress.

N

Passe på at alle dokumenter og signaturer blir utført på gyldig måte slik at du ikke blir lurt.

Slik får du hjelp gjennom en skilsmisse

I vår første samtale vil din advokat hjelpe deg få klarhet i dine juridske rettigheter, og forståelse for veien videre frem til en løsning.

Steg 1

Fortell oss litt om din situasjon, og hva du opplever nå.


Det første du gjør er å fortelle oss litt om din situasjon. Bruk skjemaet under, og fortell kort om hva du opplever, og hvilke spørsmål du sitter med nå.

Steg 2

Vi viser deg dine juridiske rettigheter og muligheter


I vår første samtale svarer vi på alle spørsmål, og gir deg klarhet i de mulige løsninger for din situasjon, samt hvilke fallgruver det blir viktig å unngå.

Steg 3

Hjelpe deg frem til en helhetlig løsning


Dersom vi finner ut at det er fornuftig for deg å ha støtte fra advokat på saken, vil advokten vise deg hvordan du kommer i gang, og hva du kan forvente.

Snakk med oss om skilsmisse

Fortell oss litt om din situasjon for å bli kontaktet av en familieadvokat som kan hjelpe deg.
  Bergen Familieadvokat

  Bergen Familieadvokat er et lokalt advokatfirma i Bergen, spesialisert på å løse saker som omhandler barn, samliv, arv og familie.

  [email protected]
  Strandkaien 18, 5013 Bergen
  +47 90 70 70 10

  SOSIALE MEDIER

  Copyright © Bergen Familie Advokat AS

  Org.nr 990 516 308 MVA