Barnefordeling, foreldrenasvar og samvær

Snakk med en av våre spesialiserte familieadvokater som kan hjelpe deg avklare dine rettigheter, og lage en plan for å sikre at barnas fremtid blir ivaretatt.
Gå til kontaktskjema90 70 70 10

Dine rettigheter for samvær med barn

Når du skilles eller flytter fra din partner, er det viktigste i verden å sørge for at barnas fremtid blir avklart så fort som mulig:

 • Hvem skal barna bo hos nå?
 • Hvor mye skal hver av dere ha barna?
 • Hvem får den daglige omsorgen?
 • Hva slags rettigheter har barna?
 • Hvem skal betale barnebidrag, og hvor mye?

Selv om barn i utgangspunktet har rett til kontakt med begge foreldre, kan måten dette blir løst på bety utrolig mye for deg og dine barn i fremtiden.

Hvem har retten til å bestemme barnets fremtid?

Den som har omsorgsretten får nemlig lov til å ta mange avgjørelser for barna på egenhånd, og har i langt større grad mulighet til å påvirke barnets oppvekst.

Med dårlige avtaler for omsorg og samvær, risikerer du å miste retten til hvor barna skal bo, gå på skole eller i barnehage, fremtidig deltakelse i idrett, eller andre forhold som påvirker barnas hverdag.

Mister du retten til samvær, mister du myndigheten til å påvirke barnets oppvekst. 

Vedtak om barnefordeling er nært sagt umulig å gjøre om på senere, og det er derfor svært viktig at du får til en avtale du føler deg komfortabel med.

Er du usikker på hvilke rettigheter du har, og ønsker hjelp i samtaler med din partner, er det lurt å kontakte advokat så tidlig som mulig i prosessen.

 

Unngå langtidsvirkninger hos barn

Hvert år opplever 20,000 barn at foreldre flytter fra hverandre, og så mye som 56% av samværsforeldre opplever store konflikter med den andre forelderen.

I betente konflikter mellom foreldre, kan barn fort føle seg utrygge på sin egen hverdag og fremtid, en usikkerhet som kan gå ut over barnas trygghetsfølelse og selvtillit.

Det første vi gjør er derfor å se hvordan vi best mulig kan beskytte barna i situasjonen, og sørge for ro, stabilitet og trygghet for barna.

Med en uavhengig advokat som megler i saken, skjermes både du og barna for mye av den psykologiske belastningen i slike saker.

Barnebidrag og økonomiske konsekvenser

Barnefordelingssaker kan også ha store økonomiske konsekvenser. Dersom barna skal bo hos deg, skal den andre betale et bidrag til deg som hovedforsørger.

Hvor stort dette bidraget skal være skal i utgangspunktet være basert på ditt behov som hovedforsørger, og er noe foreldre skal bli enige om seg i mellom.

Dersom dere ikke blir enige, kan du kontakte vår familieadvokat som vil hjelpe deg til med å fastsette bidrag, og forhandle frem en god avtale.

I enkelte tilfeller ser vi dessverre foreldre som er mer opptatt av å skaffe seg økonmiske bidrag, i stedet for å ønske å gi barnet en trygg hverdag og et godt hjem.

Hvordan din advokat kan hjelpe deg med barnefordeling og samværsrett:

N

Råd og veiledning til å ta de rette avgjørelsene.

Få profesjonell hjelp fra advokater som har vært gjennom barnefordelingssaker før, og kjenner dine rettigheter ut og inn. Vi gir deg klarhet i alle dine rettigheter, og hjelper deg frem til en løsning.

N

Megle med din partner for deg

Dersom dere ikke blir enige sammen, kan våre advokater tre inn som megler i saken, og lede samtalen for deg utenfor hjemmet. Slik sparer vi både deg og barna for den ubehagelige konflikten som ofte oppstår i slike saker.
N

Sørge for at dine økonomiske interesser blir ivaretatt

Utover barnets boforhold og foreldrerett, har slike saker også en økonomisk side som din advokat skal ivareta. Enten det er å sikre deg barnebidrag, pengestøtte fra NAV, eller andre rettigheter du har som forelder.
N

Hjelpe deg forhandle om barnebidrag

Har du den daglige omsorgen for barna, har du også rett på et økonomisk bidrag fra din partner. Dessverre kan dette være en vanskelig ting å bli enig om. Som din advokat tar vi denne samtalen for deg, og hjelper deg komme frem til et bidrag du vil være fornøyd med.

Når bør du kontakte advokat om barnefordeling?

Dersom det ikke er enighet om barna, eller det er fare for konflikt mellom deg og din partner bør du kontakte advokat med det samme.

En av våre advokater vil da kunne tre inn tidlig i prosessen, og hjelpe deg finne frem til en avtale sammen – uten at konflikten går ut over barn og helse.

Barnefordelingssaker er et av våre spesialområder, og våre advokater står klare til å hjelpe deg gjennom prosessen på en god og støttende måte. Fyll inn skjemaet her for å avtale en konsultasjon med en av våre advokater.

Trenger du hjelp?

Få en avklaring på de viktigste spørsmål, og lag en plan for saken sammen med din avokat.

« Jeg har opplevd en enorm respekt og et oppriktig ønske om å hjelpe meg. Min opplevelse av Bergen Familieadvokat, og Janneche Lindtner spesielt, er profesjonalitet, engasjement og omsorg. Tusen takk for hjelpen!»

Ingrid Holmland

Tidligere klient, Bergen

Snakk med oss om barnefordeling

Har du spørsmål, eller ønsker hjelp fra en advokat med erfaring på samvær og barnefordeling – send oss en henvendelse på skjemaet under.
  Bergen Familieadvokat

  Bergen Familieadvokat er et lokalt advokatfirma i Bergen, spesialisert på å løse saker som omhandler barn, samliv, arv og familie.

  mail@bergenadvokat.no
  Strandkaien 18, 5013 Bergen
  +47 90 70 70 10

  SOSIALE MEDIER

  Copyright © Bergen Familie Advokat AS

  Org.nr 990 516 308 MVA