Vi hjelper foreldre ut av barnevernssaker.

Klikk på knappen for å snakke med en av våre familieadvokater om din situasjon.

Snakk med en advokat

Hvordan håndtere barnevernet

Det å stå i fare for å miste sitt eget barn, er noe av det mest hjerteskjærende en forelder kan oppleve

Det er spesielt lett å føle seg maktesløs i kampen om å beholde barna, dersom du møter en saksbehandler i barnevernet som ikke lytter til deg og din sak.

Det skal ikke være slik, men realiteten er at flere foreldre venter med å skaffe seg advokat til det er for sent å ta opp kampen.

Dersom du har mottatt en bekymringsmelding fra barnevernet, bør du ta kontakt så snart som mulig.

Vi kan hjelpe deg kommunisere med saksbehandleren på riktig måte, og finne løsninger hvor du kan beholde barna og få den hjelpen du trenger.

Slik bistår vi deg i barnevernssaker

N

Sikre dine rettigheter som foreldre

Norsk lovgivning i barnevernssaker viser til at barn aller helst bør være hos sine biologiske foreldre, og at tap av omsorgsrett skal være aller siste utvei.
N

Hindre maktovergrep

Våre advokater følger deg i all kommunikasjon med barnevernet, fra første kontakt til en eventuell rettssak, for å sikre at din sak ikke blir overkjørt og at den blir behandlet på riktig måte.
N

Finne alternative løsninger

Noen ganger kan vi hindre barnevernet i å ta fra deg barna, og samtidig sikre at du får den hjelpen du trenger inn i fremtiden. Det kan være skolefritidsordning, vaskehjelp eller lignende tjenester som støtter deg som forelder sammen med dine barn.
N

Sikre at Barnevernet følger lovgivningen

Din advokat følger barnevernets arbeid gjennom hele prosessen, og sørger for at saksbehandlere ikke tar snarveier, forholder seg til regelverket, og gjør en skikkelig jobb

Når bør du kontakte en advokat?

Så snart barnevernet har opprettet en bekymringsmelding, eller fylkesnemnda har fattet et akuttvedtak rundt dine barn – skal du øyeblikkelig kontakte advokat.

Nesten alle barnevernssaker gir deg rett på fri rettshjelp, som gjør at alle dine kostnader blir dekket av staten.

Søk om fri rettshjelp her.

Mange foreldre venter med å kontakte advokat inntil saken går til fylkesnemnda eller domstolen, og da kan det allerede være for sent ettersom mye av barnevernets saksbehandling allerede er gjort.

Uten et juridisk forsvar, og kunnskap om dine rettigheter tidlig i prosessen, risikerer du å stå forsvarsløs i møte med en saksbehandler som ikke lytter, og stiller vanskelige spørsmål du ikke forstår.

I verste fall ser vi rapporter om foreldre som mister omsorgsretten uten skikkelig saksbehandling, og det er derfor viktig å kontakte advokat så snart barnevernet tar kontakt med deg.

Fri Rettshjelp

Nesten alle barnevernssaker hvor det er fattet et vedtak gir deg rett på fri rettshjelp.

Gratis bok om barnevernssaker

» Hos Bergen Familieadvokat blir du forstått . Man kan være seg selv, og de forstår at av og til opptrer klienter på måter som for de som skal hjelpe oppleves som frustrerende.

De som jobber der er imøtekommende, og har STOR faglig kompetanse innen lovverket. Man kan føle seg trygg hos Bergen Familieadvokat «

Ingrid Fossberg

10.01.2018, Bergen

Slik får du hjelp med Barnevernet

1. Fyll inn Skjema

Fyll inn skjema nederst på siden, og fortell kort om din situasjon.
w

2. Snakk med vår ekspert

Sammen med din advokat lager vi en plan for hvordan vi best kan finne en løsning.

3. Opprette Fri-Rettshjelp

Etter samtalen, oppretter din advokat en søknad om fri-rettshjelp slik at staten dekker dine utgifter.

Trenger du hjelp med Barnevernet?

Fyll inn skjemaet, og fortell oss litt om din situasjon slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte.
  Bergen Familieadvokat

  Bergen Familieadvokat er et lokalt advokatfirma i Bergen, spesialisert på å løse saker som omhandler barn, samliv, arv og familie.

  [email protected]
  Strandkaien 18, 5013 Bergen
  +47 90 70 70 10

  SOSIALE MEDIER

  Copyright © Bergen Familie Advokat AS

  Org.nr 990 516 308 MVA