9 steder du kan få hjelp med vold i nære relasjoner

av Sist opppdatert: Nov 29, 2022Familievold, Seksuelle overgrep, Vold

Hvor kan man få hjelp når man er utsatt for vold og- / eller seksuelle overgrep?

Her vil du finne en oppdatert oversikt over de ulike hjelpetilbud som finnes i Bergen og Hordaland dersom du er utsatt for vold og- / eller seksuelle overgrep.

De fleste tilbudene er også tilgjengelig over hele landet.

Trenger du juridisk bistand, eller har noen spørsmål til oss – kan du alltid skrive en melding til oss her. Vi svarer alltid innen 1 arbeidsdag.

Fri Fra Vold

Fri Fra Vold er en organisasjon som hjelper kvinner ut av voldelige forhold ved å gjennoppbygge sin identitet, og finne styrken til å stå på egne ben – fri fra vold og kontroll.

Tilbudet er en forlengelse av det juridiske arbeidet vi gjør i Bergen Familieadvokat, og tilbyr både personlig rådgivning og gruppeterapi for å håndtere den psykologiske delen.

Fri Fra Vold har også laget en veiledning for venner og familie som ønsker å hjelpe.

Les mer på frifravold.no

Nasjonal veiviser

Dinutvei.no er en statlig veiviser forhjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.

Her finner du også en spørsmål- og svartjeneste – hvor du kan stille spørsmål helt anonymt – og få svar på akkurat det du lurer på.

Vi tror deg stiftelsen:

Stiftelsen yter hjelp til alle som har vært utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep. uavhengig av kjønn og alder.

Deres nettsider inneholder også gode råd og tips til å håndtere tiden etter en voldtekt, og har som ambisjon å være den beste hjelperesursen for alle som har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

De ansatte har også taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Du Eier Meg Ikke

Kine ble selv utsatt for fysisk og psykisk vold fra en tidligere samboer, og gikk igjennom traumebehandling for å bygge seg opp igjen.

Hun startet lavterskeltilbudet dueiermegikke.no for å gi andre som også blir utsatt for vold en mulighet for å snakke med noen som har opplevd det samme selv.

Enten du har kommet deg ut av forholdet, eller står i det akkurat nå, kan en samtale med Kine gi inspirasjon og hjelp til å finne veien videre.

Røde Kors – EVA prosjektet:

EVA er et tilbud til utenlandske kvinner i spesielt vanskelige livssituasjoner. De samarbeider med krisesenteret i Bergen, og andre etater som kan hjelpe deg.

Med frivilligheten som ressurs tilbyr de individuell oppfølging i en-til-en-kobling, samt inkluderende gruppeaktiviteter.

Gruppeaktivitetene skal være sosiale, nyttige og stimulerende aktiviteter i et positivt fellesskap.

Norske kvinners sanitetsforening:

Etter å ha gått fra en overgriper, opplever mange voldsutsatte kvinner å stå helt alene, uten støtte eller noe sosialt nettverk. Da er det lett for at overgriperen kommer tilbake i livet nok en gang.

Hos sanitetskvinnene unngår du dette ved å bli koblet opp med en frivillig som støtter og hjelper deg gjennom den sårbare tiden etter overgrepet – til du er sterk nok til å stå på egne ben igjen.

 

Alternativ til vold:

Alternativ til vold (ATV) er et behandlingssenter for kvinner og menn som har vært utsatt for vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.

ATV Bergen tilbyr behandling til hele familien der det har vært eller er voldsproblematikk. Her kan du få hjelp og tilbud om ulike former for terapi og familiesamtaler.

De fleste terapeutene på ATV er psykologer, og har taushetsplikt slik at de ikke har lov til å dele opplysninger om deg med andre.

 

Senter mot seksuelle overgrep:

Mange som har opplevd seksuelle overgrep forteller at livet på utsiden kan være i kontrast til de vanskelige følelsene de bærer på innsiden.

Mange har gjerne gått med sin hemmelighet om overgrep i lang tid. De har kanskje lenge ønsket å fortelle det til noen, men ikke klart det.

På SMISO i Bergen vil du gjennom ulike tilbud som samtaler og grupper begynne å gi slipp på vonde minnene sammen med andre.

Du vil få kunnskap om forskjellige måter å bearbeide traumer på, og møte andre som også har opplevd seksuelle overgrep.

Målet er å gå videre i livet uten for mange hemmeligheter og smerter.

Dixi – Ressurssenter mot voldtekt:

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt. Dixi driver ikke behandling, men tilbyr hjelp til selvhjelp. Alle som arbeider i DIXI er fagutdannet med bred erfaring i feltet, og noen av oss har også selv opplevd voldtekt.

Her kan utsatte og pårørende få noen å snakke med, på en trygg arena der vi sammen kan skape håp for framtiden.

Tilbudet fra DIXI er gratis, du trenger ikke henvisning, og har taushetsplikt slik at alt holdes privat.

Hieronimus – Senter mot angst og depresjon

Er du aldri bra nok, er alt din skyld? Slår han, eller skjeller deg ut?

Informasjonsenteret Hieronimus tilbyr kurs for kvinner som lever med fysisk eller psykisk mishandling.

Hieronimus har 18 års erfaring med slike kurs og gode resultater å vise til. Kurset avholdes i samarbeid med psykologer, tidl. politiinspektør, og selvhjelp. Kurset går over 12 kvelder i Bergen, og er helt gratis.

Påmelding og mer informasjon på www.hieronimus.org

Trenger du hjelp?

Fortell oss litt om din situasjon, og avtal en samtale med våre advokater for å finne en løsning.
  Bergen Familieadvokat

  Bergen Familieadvokat er et lokalt advokatfirma i Bergen, spesialisert på å løse saker som omhandler barn, samliv, arv og familie.

  [email protected]
  Strandkaien 18, 5013 Bergen
  +47 90 70 70 10

  SOSIALE MEDIER

  Copyright © Bergen Familie Advokat AS

  Org.nr 990 516 308 MVA